Retshjælp

Frivillige rådgivere arbejder hver uge hos Frelsens Hær for at tilbyde gratis juridisk rådgivning til alle. Rådgivningen sker ved personligt fremmøde, telefon eller per mail.

Juridisk rådgivning

Frelsens Hær på Nørrebro i København tilbyder juridisk rådgivning og vejledning, partsrepræsentation samt konkret sagsbehandling inden for en lang række sagsområder:

 • Familie- og arveret
 • Socialret
 • Forbrugerret
 • Udlændingeret
 • Ansættelsesret
 • Lejeret
 • Erstatningsret
 • Klage- og ankevejledning

 

Vi kan hjælpe dig med at få svar på konkrete juridiske spørgsmål og med at skabe overblik over din sag. Vi kan f.eks. besvare spørgsmål vedrørende kontanthjælp, skilsmisse, forældremyndighed, lejekontrakter, købeloven, statsborgerskab mv. Vi kan desuden vejlede dig i forhold til de næste skridt i din sag, og herunder henvise til andre relevante tilbud/myndigheder.

Se også: Gældsrådgivning

Hvem er vi?

Vi er et team bestående af frivillige rådgivere. Vi yder juridisk, økonomisk og gældsrådgivning samt bisidderordning. Du er velkommen til at komme ind fra gaden, men det kan være en fordel at bestille tid telefonisk eller pr. mail for at sikre en tid.

Kontakt os

Thorsgade 48A, 2200 Købehavn N
Tlf: 35850087
Mail: [email protected]
fhnorrebro.dk

Ledes af Gert Lehim Pedersen & Sara Nassab.

Åbningstider
Mandage 16:00 – 19:00 samt mulighed for andre dage efter aftale.

BEMÆRK: Rådgivningen holder lukket alle helligdage, sommerferie, efterårsferie og mellem jul og nytår.

Alle, der har været i kontakt med Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning, kan klage. Se mere her:

Ansvarsfraskrivelse

Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning fraskriver sig ansvar for ethvert tab, skader eller ulempe – både direkte og indirekte, som rådgivningen kan medføre.

Vores rådgivere er fra jurastudierne og kan derfor ikke holdes ansvarlige som professionelle.

Vi gør opmærksom på, at al kontakt til os via telefon, mail eller fysisk fremmøde, anses som en bekræftelse på og samtykke til, at du har læst, og er indforstået med følgende:

 1. At Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning ikke har en rådgiveransvarsforsikring for retshjælpen.
 2. At der på intet tidspunkt påhviler Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning, dens frivillige rådgivere eller bestyrelsesmedlemmer nogen erstatningspligt for tab, skader, skuffelser eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, som rådgivningen har medført.
 3. At rådgivningen gives på baggrund af de oplysninger, som du medbringer, og at tilbageholdelse af oplysninger kan få negativ indvirkning på din sag.
 4. At rådgiverne er jura- og erhvervsjurastuderende og rådgiverne derfor ikke er underlagt professionsansvar.