Gældsrådgivning

Frivillige rådgivere arbejder hver uge hos Frelsens Hær for at tilbyde gratis økonomisk rådgivning samt gældsrådgivning til alle. Rådgivningen sker ved personligt fremmøde, telefon eller per mail.

Gældsrådgivning

Frelsens Hær på Nørrebro i København yder gratis gældsrådgivning og vejledning, samt konkret sagsbehandling inden for en lang række sagsområder:

  • Gældssanering/gældseftergivelse
  • Forældelse af gæld
  • Inkassovejledning
  • Budgetudarbejdelse
  • Akkord

Vi kan hjælpe dig med at få overblik over din privatøkonomi, udarbejdelse af budget, forhandling med kreditorer, rådgivning angående Fogedretten mv. Vi kan desuden vejlede dig i forhold til de næste skridt i din sag, og herunder henvise til andre relevante tilbud/myndigheder.

Såfremt du ønsker anden rådgivning, som ikke fremgår af listerne, så henvend dig til os alligevel. Vi læser som minimum din sag, og sørger for, at du bliver henvist til andre, som kan hjælpe dig.

Se også: Retshjælp

Hvem er vi?

Vi er et team bestående af frivillige rådgivere. Vi yder juridisk, økonomisk og gældsrådgivning samt bisidderordning. Du er velkommen til at komme ind fra gaden, men det kan være en fordel at bestille tid telefonisk eller pr. mail for at sikre en tid.

Kontakt os

Thorsgade 48A, 2200 Købehavn N
Tlf: 35850087
Mail: [email protected]
fhnorrebro.dk

Ledes af Gert Lehim Pedersen & Sara Nassab.

Åbningstider
Mandage 16:00 – 19:00 samt mulighed for andre dage efter aftale.

BEMÆRK: Rådgivningen holder lukket alle helligdage, sommerferie, efterårsferie og mellem jul og nytår.

Alle, der har været i kontakt med Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning, kan klage. Se mere her:

Ansvarsfraskrivelse

Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning fraskriver sig ansvar for ethvert tab, skader eller ulempe – både direkte og indirekte, som rådgivningen kan medføre.

Vores rådgivere er fra jurastudierne og kan derfor ikke holdes ansvarlige som professionelle.

Vi gør opmærksom på, at al kontakt til os via telefon, mail eller fysisk fremmøde, anses som en bekræftelse på og samtykke til, at du har læst, og er indforstået med følgende:

  1. At Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning ikke har en rådgiveransvarsforsikring for retshjælpen.
  2. At der på intet tidspunkt påhviler Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning, dens frivillige rådgivere eller bestyrelsesmedlemmer nogen erstatningspligt for tab, skader, skuffelser eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, som rådgivningen har medført.
  3. At rådgivningen gives på baggrund af de oplysninger, som du medbringer, og at tilbageholdelse af oplysninger kan få negativ indvirkning på din sag.
  4. At rådgiverne er jura- og erhvervsjurastuderende og rådgiverne derfor ikke er underlagt professionsansvar.