Frelsens Hær Nørrebros rådgivning

Retshjælp og gældsrådgivning har telefonen åbent hver mandag kl. 16.00 – 19.00 på 31 67 55 42.

Retshjælp

Hver mandag tilbyder Frelsens Hær Nørrebros juridisk rådgivning og vejledning, partsrepræsentation samt konkret sagsbehandling inden for en lang række sagsområder:

 • Familieret
 • Socialret
 • Forbrugerret
 • Udlændingeret
 • Lejeret
 • Strafferet

 

Såfremt dit problem ikke fremgår af ovennævnte liste så henvend dig til os alligevel. Vi læser som minimum din sag igennem og sørger for, at du bliver henvist til andre, som kan hjælpe dig.

Frelsens Hær Nørrebros team af rådgivere tager imod dig hver mandag mellem kl. 16.00 – 19.00 uden tidsbestilling.

Ønsker du at bestille en tid, kan du skrive tilLissi Olsen, liol@fhmail.dk  eller ringe på tlf.: 3585 0087.

Gældsrådgivning

Frelsens Hær Nørrebro yder gældsrådgivning og vejledning, partsrepræsentation samt konkret sagsbehandling inden for en lang række sagsområder:

 • Gældsrådgivning
 • Gældssanering/akkord
 • SKAT
 • NemID
 • E-boks

 

Vi rådgiver og vejleder dog ikke i erhvervs- og skatteretlige forhold eller i forhold vedrørende omsætning af fast ejendom. 

Såfremt dit problem ikke fremgår af ovennævnte liste så henvend dig til os alligevel. Vi læser som minimum din sag igennem og sørger for, at du bliver henvist til andre, som kan hjælpe dig.

Frelsens Hær Nørrebros team af rådgivere tager imod dig hver mandag mellem kl. 16.00 – 19.00 uden tidsbestilling.

Ønsker du at bestille en tid, kan du skrive til Lissi Olsen, liol@fhmail.dk eller ringe på tlf.: 3585 0087.

Retshjælp via telefon

Frelsens Hær Nørrebros Retshjælp tilbyder også juridisk rådgivning via telefon.
 
Vi kan hjælpe dig med at få svar på konkrete juridiske spørgsmål og med at skabe overblik over din sag. Vi kan f.eks. besvare spørgsmål vedrørende kontanthjælp, skilsmisse, forældremyndighed, gældssanering, lejekontrakter, købeloven, statsborgerskab mv. Vi kan desuden vejlede dig i forhold til de næste skridt i din sag, og herunder henvise til andre relevante tilbud/myndigheder.
 
Hvis din sag er af mere kompliceret karakter, hvor du har brug for egentlig sagsbehandling, henviser vi dig til et af vores to rådgivningstilbud henholdsvis Retshjælp og Gældsrådgivning.
 
Såfremt du ønsker at blive ringet op af en juridisk rådgiver bedes du sende din henvendelse pr. mail til:

Lissi Olsen, lios@fhmail.dk

Retshjælp via mail eller brev

Frelsens Hær Nørrebros Retshjælp tilbyder også juridisk rådgivning via mail eller brev.

Vi kan hjælpe dig med at få svar på konkrete juridiske spørgsmål og med at skabe overblik over din sag. Vi kan f.eks. besvare henvendelser om kontanthjælp, skilsmisse, forældremyndighed, gældssanering, lejeret, købeloven, boligsikring mv. Vi kan desuden vejlede dig i forhold til de næste skridt i din sag herunder henvise til andre relevante tilbud/myndigheder.

Hvis din sag er af mere kompliceret karakter, hvor du har brug for egentlig sagsbehandling, henviser vi dig til et af vores to rådgivningstilbud henholdsvis Juridisk rådgivning og Gældsrådgivning.

Send din henvendelse pr. mail til:

Lissi Olsen, lios@fhmail.dk

Send din henvendelse pr. brev til:

Frelsens Hær Nørrebro
Att: Retshjælp
Thorsgade 48A
2200 København N

Rejsehold

Tilbudet om rådgivning via Rejsehold er til borgere, som ikke kan møde fysisk op i vores rådgivning på Nørrebro. Vi rykker ud til jer for en 3-6 måneders periode 2 gange om måneden fx. i en boligsocial helhedsplan, ældrecenter, hospital og lign. Rejseholdet bookes efter “først til mølle princippet”.

For at mere information og booking af Rejsehold kontakt Maj-Britt Lysgaard, maly@fhmail.dk